Solutionz

รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของ evRiderz

เรานำเสนอตัวเลือกรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่หลากหลาย . ซึ่งถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อการใช้งาน ในเมืองที่มีความแออัด รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้มีความสะอาดและคุ้มค่ากว่ารถจักรยานยนต์ ใช้น้ำมัน อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษอีกด้วย ปัจจุบันเรามี 2 โมเดลให้คุณเลือกสรร เพื่อความลงตัวกับการใช้งานของคุณ

Technical Specifications:

T90

นี่คือรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งจะนำประสบการณ์ที่สะดวกสบายมาสู่ผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์รุ่นนี่มีความเหมาะสมกับการขนส่งผู้โดยสารดังนี้:

  • ระยะทางสูงถึง 110 กิโลเมตรต่อหนึ่งครั้งของการชาร์จ
  • ระยะทางสูงถึง 95 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วสูงสุด

T70

ผู้ขับขี่ที่เลือกรถจักรยานยนต์ขนาดกลางรุ่นนี้ สามารถขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ดังนี้:

  • ระยะทางสูงถึง 90 กิโลเมตรต่อหนึ่งครั้งของการชาร์จ
  • ระยะทางสูงถึง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วสูงสุด
T70 evriderz

Technical Specifications: